Bảng giá Web Hosting

Standard
Trang web giới thiệu công ty
550.000
(VNĐ/Năm)
 • SSD 1GB
 • Băng thông Unlimited
 • 5 Địa chỉ Email
 • 1 Tài khoản FTP
 • 1 Database
Gói mua nhiều
Professional
Trang web bán hàng online
700.000
(VNĐ/Năm)
 • SSD 2GB
 • Băng thông Unlimited
 • 5 Địa chỉ Email
 • 1 Tài khoản FTP
 • 1 Database
Enterprise
Trang web bán hàng online cao cấp
900.000
(VNĐ/Năm)
 • SSD 3GB
 • Băng thông Unlimited
 • 5 Địa chỉ Email
 • 1 Tài khoản FTP
 • 1 Database