ỨNG DỤNG KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Giúp quản lý dòng tiền dễ dàng hơn

Phần mềm kế toán Titasoft hỗ trợ cho mọi doanh nghiệp, tinh chỉnh để phù hợp với từng công ty

Các chức năng của ứng dụng

Tùy chỉnh theo đặc thù doanh nghiệp

1. Tùy chỉnh theo đặc thù doanh nghiệp

Titasoft cung cấp dịch vụ customize theo nhu cầu và đặc thù doanh nghiệp. Với đội ngũ tư vấn dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp doanh nghiệp vận hành một cách tốt nhất.
Đáp ứng nghiệp vụ

2. Đáp ứng nghiệp vụ

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT 200 cho tất cả các lĩnh vực ngành nghề.
Nhập liệu đơn giản

3. Nhập liệu đơn giản

Nhiều hình thức nhập liệu cho kế toán, thao tác nhập liệu chỉ cần nhấn các tổ hợp phím tắt hoặc nhập từ file excel tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.
Cảnh báo thông minh

4. Cảnh báo thông minh

Cảnh báo thời hạn kê khai nộp thuế. Cảnh báo công nợ để thu hồi vốn tốt.
Điều hành hiệu quả.

5. Điều hành hiệu quả.

Giám đốc có thể xem nhanh các số liệu báo cáo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tồn kho, công nợ.. để đưa ra quyết định điều hành hiệu quả.
Tiết kiệm chi phí

6. Tiết kiệm chi phí

Phần mềm hệ thống hóa quy trình làm việc của kế toán giúp kế toán nâng cao năng suất, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí thuê nhân sự.
Phê duyệt nhanh chóng

7. Phê duyệt nhanh chóng

Xây dựng quy trình phê duyệt về mua hàng, chi phí… Người duyệt có thể duyệt trên mọi thiết bị.
Đầy đủ báo cáo

8. Đầy đủ báo cáo

Cung cấp hơn 150 báo cáo về quản trị, thông tin tài chính mà chủ doanh nghiệp yêu cầu, có thể theo dõi được trên mọi thiết bị.
Tự động tổng hợp

9. Tự động tổng hợp

Tự động tổng hợp bảng cân đối tài chính, báo cáo tài chính, báo cáo thuế nhanh chóng, chính xác.
Kết nối tiện ích

10. Kết nối tiện ích

Hệ sinh thái kết nối được với nhiều đơn vị cung cấp về hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng và thuế điện tử…

Bảng giá phần mềm kế toán Online titasoft

Starter
Gói 01 người dùng
2.450.000
(VNĐ/Năm)
 • Quỹ
 • Thủ quỹ
 • Ngân hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hóa đơn
 • Tổng hợp
 • Ngân hàng điện tử
Standard
Gói 03 người dùng
3.950.000
(VNĐ/Năm)
 • Quỹ
 • Thủ quỹ
 • Ngân hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hóa đơn
 • Tổng hợp
 • Ngân hàng điện tử
 • Mua hàng
 • Kho
 • Thủ kho
 • Công cụ dụng cụ
Gói khuyên dùng
Professional
Gói 03 người dùng
5.450.000
(VNĐ/Năm)
 • Quỹ
 • Thủ quỹ
 • Ngân hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hóa đơn
 • Tổng hợp
 • Ngân hàng điện tử
 • Mua hàng
 • Kho
 • Thủ kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Tiền lương
 • Tài sản cố định
 • Hợp đồng
 • Khế ước vay
 • Thuế điện tử
Enterprise
Gói 03 người dùng
6.450.000
(VNĐ/Năm)
 • Quỹ
 • Thủ quỹ
 • Ngân hàng
 • Bán hàng
 • Quản lý hóa đơn
 • Tổng hợp
 • Ngân hàng điện tử
 • Mua hàng
 • Kho
 • Thủ kho
 • Công cụ dụng cụ
 • Tiền lương
 • Tài sản cố định
 • Hợp đồng
 • Khế ước vay
 • Giá thành