Bảng giá tên miền

Bảng giá .VN ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
.VN 450.000 đ
.COM.VN | .NET.VN | .BIZ.VN
.EDU.VN | .PRO.VN | .INFO.VN | .HEALTH.VN
.ORG.VN | .GOV.VN | .INT.VN | .AC.VN | Tên miền địa giới hành chính
.NAME.VN
Tên miền tiếng Việt
Bảng giá .ICANN ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
.COM 340.000đ
.NET
.ORG
.TOP
.XYZ
.ASIA